Otoneurologi > Övriga yrseltillstånd

Fobisk postural yrsel & psykogen yrsel

Definitioner

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Balansutredning
  • Rörelseträning – gärna remiss till fysioterapeut
  • Eventuell SSRI
  • Eventuell KBT.

Vårdnivå

  • Vårdcentral.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Ovriga_yrseltillstand/Fobisk_postural_yrsel_och_psykogen_yrsel Filename: Behandling.html ChapterId: 1406 SectionId: ChapterGroupId: 36890