Otoneurologi > Vestibulär yrsel

Godartad lägesyrsel (kristallsjuka)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Epleys eller Semonts manöver – patienten bör upprepa övningarna i hemmet ca 2 gånger per dag i 2 veckor eller till symtomfrihet.
  • BBQ-rotation (positioneringstest) om kristall i laterala båggången:
    • Patient ligger på rygg med huvudet på en kudde. Undersökaren vrider huvudet 90° åt ena hållet. Avvakta till dess att den eventuella yrseln klingar av och vrid därefter huvudet 90° åt andra hållet. Positivt om rörelsen utlöser yrsel.]
  • Egenbehandling – vid fortsatta besvär kan symtomfrihet påskyndas genom att patienten själv genomför Epleys manöver 4–5 gånger/dag. Kan dock vara bra om någon är närvarande eftersom manövern kan ge ökad yrsel.
[Behandlingen går ut på att manipulera bort kristallerna från båggångarna. ]

Vårdnivå

  • Vårdcentral och vid behov kontakt med sjukgymnast.

Epleys manöver

Semonts manöver

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Vestibular_yrsel/Godartad_lagesyrsel__kristallsjuka_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1405 SectionId: ChapterGroupId: 36888