Otoneurologi > Vestibulär yrsel

Labyrintit

Översikt

Labyrintit är ett ovanligt men farligt tillstånd. Den akuta labyrintiten är vanligen associerad med en akut eller kronisk otit. Tillståndet utmärks av rotatorisk yrsel med nystagmus och hörselnedsättning på den sjuka sidan. Alla patienter med labyrintit, eller misstanke om labyrintit, är inläggningsfall på ÖNH-klinik. Behandling utgörs av antibiotika i.v. samt paracentes.

Definitioner

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Vestibular_yrsel/Labyrintit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1412 SectionId: ChapterGroupId: 36888