Otoneurologi > Vestibulär yrsel

Vestibularisneurit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Inläggning med vätsketillförsel (vid behov) – på grund av oförmåga att klara sig själv.
  • Höga doser kortikosteroider – till exempel prednisolon 60 mg dagligen i 5 dygn med nedtrappning därefter.
  • Antiemetika – till exempel metoklopramid i.v. 10 mg 3 gånger/dygn.
  • Vestibulär träning så snart som möjligt. Mycket viktigt med tidig mobilisering.]
Viktigt med tidig mobilisering trots obehag.

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Vestibular_yrsel/Vestibularisneurit Filename: Behandling.html ChapterId: 1408 SectionId: ChapterGroupId: 36888