Otoneurologi > Vestibulär yrsel

Vestibularisneurit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Inte helt säkerställd etiologi men troligen en reaktivering av latent herpes simplex som genererar inflammation i nervvävnaden vilket leder till att nervcellerna i balansorganet skadas. Det skapas en signalintensitetsskillnad mellan balansorganen som hjärnan tolkar som rotation mot den friska sidan. Vestibularisneurit förekommer oftare under vår och höst och flera studier har pekat ut förkylnings- och herpesvirus som möjliga orsaker.

Symtom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Vestibular_yrsel/Vestibularisneurit Filename: Etiologi.html ChapterId: 1408 SectionId: ChapterGroupId: 36888