Otoneurologi > Yrselutredning

Yrsel och yrselutredning

Översikt

Definitioner

Etiologi

Anamnes

Grundläggande anamnes

 • [Läkemedel – vanlig orsak till ortostatism.
 • Tidigare/nuvarande sjukdomar:
  • Många neurologiska sjukdomar kan ge yrsel och balanspåverkan (t.ex. Parkinsons sjukdom).
  • Penetrera tidigare hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Tobak, alkohol, droger.
 • Allergier.]

Yrselanamnes

Yrselupplevelsen är svår att beskriva och beskrivningen har svagt kliniskt prediktivt värde!

 • [Debut:
  • Fråga när symtomen började och om det kom plötsligt eller smygande samt om patienten upplevde någon förvarning innan yrseln började.
  • Plötslig debut (sekunder till minuter) inger misstanke om stroke.
  • Fråga även om t.ex. skalltrauma vilket kan orsaka benign lägesyrsel och vertebralisdissektion. ]
 • [Karaktär – viktigt att fråga om detaljer eftersom samma ord kan betyda olika saker för olika personer (vad menar patienten med yrsel?)
  • Nautisk yrsel – känns som att det gungar, som att vara på en båt.
  • Rotatorisk yrsel – känsla av att omgivningen snurrar.
  • Diffus.]
 • [Svårighetsgrad och associerade symtom som t.ex.:
  • nackstyvhet och/eller plötsligt svår huvudvärk – kan vara tecken på ex. subaraknoidalblödning eller akut lillhjärnsskada.
  • balanspåverkan – ger benen vika?
  • medvetandepåverkan (EP, BT-fall).
  • autonoma symtom – illamående och/eller kräkningar.
  • hörsel, tinnitus, syn.
  • andra symtom.]
 • [Duration – kanske den viktigaste anamnestiska uppgiften.
  • Sekund- till minutlånga attacker kopplade till lägesförändring – vanligt vid benign lägesyrsel.
  • 5–10 minuter talar för TIA.
  • Längre yrselepisoder som är kortare än 6 timmar är vanligt vid Ménières sjukdom.
  • Flera dagar – cerebellära infarkter eller vestibularisneurit.]
 • Utlösande och lindrande faktorer (t.ex. lägesförändringar) – Tänk på att även central yrsel kan förvärras av huvudrörelse.
 • Smärta – torakala smärtor tyder på kardiell orsak eller aortadissektion.
 • Yrsel i samband med skalltrauma talar för benign lägesyrsel eller vertibralisdissektion.
Plötslig debut talar för stroke!
Inte ovanligt att en patient har kombinationer av olika yrselbesvär. Viktigt att styra samtalet så att de mest alarmerade besvären framkommer.

Status

Klinisk kemi

Vidare handläggning på akuten

Undersökningstekniker vid yrsel

Nystagmus

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Yrselutredning/Yrsel_och_yrselutredning Filename: Anamnes.html ChapterId: 1437 SectionId: ChapterGroupId: 36887