Otoneurologi > Yrselutredning

Yrsel och yrselutredning

Översikt

Definitioner

 • Den strikta definitionen av yrsel är "illusion av rörelse".
 • Vertigo – begrepp som åsyftar rotatorisk yrsel. En ganska avsmalnad definition som talar för skada på balanssystemet, lillhjärnan och/eller hjärnstammen.
 • Presynkope – en känsla av att man håller på att svimma. Yrseln kommer ofta från det kardiovaskulära systemet.
 • Vid yrsel är det centralt att utreda om det rör sig om en central eller perifer yrsel.
  • [Perifer yrsel (otogen yrsel) – beror på en skada på balansorgan eller n. vestibularis.]
  • Central yrsel – beror på en skada i hjärnan.

Akut vestibulärt syndrom

 • Akut vestibulärt syndrom är ett begrepp för yrsel som debuterar inom sekunder till timmar och som kännetecknas av > 1 dygn med:
  • konstant yrsel med spontannystagmus
  • iIllamående och kräkningar
  • ovilja till huvudrörelser
  • balansproblem.
 • Akut vestibulärt syndrom kan ha antingen central eller perifer genes. Minnesregeln HINTS (head impulse test, nystagmus, test of skew) är ett bra diagnostiskt verktyg för att differentiera mellan central och perifer genes.
Tillstånd med akut hörselpåverkan eller annan uppenbar neurologisk påverkan ingår inte i begreppet akut vestibulärt syndrom.

Etiologi

Anamnes

Status

Klinisk kemi

Vidare handläggning på akuten

Undersökningstekniker vid yrsel

Nystagmus

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Otoneurologi/Yrselutredning/Yrsel_och_yrselutredning Filename: Definitioner.html ChapterId: 1437 SectionId: ChapterGroupId: 36887