Rhinologi > Epistaxis

Epistaxis (näsblödning)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

  • [Anamnes - Fråga om läkemedel och annat som kan påverka koagulationen
  • Förbered för tamponad innan undersökning
  • Inspektera näsan - Identifiera lokalisation och bedöm om det är en arteriell (pulserande) eller venös (sivande) blödning
  • Inspektera svalg - Rikliga mängder blod i bakre svalgväggen och mindre mängd näsblod tyder på bakre näsblödning
  • Värdera cirkulation vid större blödningar]
Vid extrema fall ska cirkulatoriska parametrar så som Hb, puls och blodtryck, allmäntillstånd m.m. följas. Viktigt att tidigt upptäcka risk för blödningschock.

Behandling

Prevention

Främre tamponad

Bakre tamponad

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Epistaxis/Epistaxis__nasblodning_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1432 SectionId: ChapterGroupId: 36900