Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Akut rinosinuit (förkylning)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

  • Sinuit (ger typiskt ömhet över sinus och vargata)
  • Allergi (typiskt utan feber men med nysning och konjunktivit (kan även förekomma vid ÖLI))
  • Idiopatisk rinit
  • Främmande kropp hos barn med ensidig rinit

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Akut_rinosinuit__forkylning_ Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 787 SectionId: ChapterGroupId: 36896