Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Bakteriell rinosinuit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  1. [Avsvällande behandling med saltvatten och nasal steroid
  2. Antibiotika PcV x 3 i 10 dagar kan erbjudas patienter med sannolik bakteriell rinosinuit (de flesta blir dock bra på symptomatisk behandling)]
  3. [Käkspolning vid t.ex. utebliven förbättring eller förvärrade symptom trots antibiotikabehandling]
  4. Om ethmoidit: Antibiotika + remiss till ÖNH för ev. öppning

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Bakteriell_rinosinuit_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1540 SectionId: ChapterGroupId: 36896