Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Bakteriell rinosinuit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Avsvällande och inspektion av svalg och näshåla med nässpekulum. Fynd som talar för bakteriell rinosinuit:
    • Gul-grön vargata i mellersta näsgången
    • Svullen slemhinna
    • Eventuellt polyp eller andra fynd som kan tyda på tilltäppning
  • Lab: Oftast förhöjda infektionsparametrar (CRP, SR)
  • Punktion och spolning ger både diagnos och behandling
  • DT kan användas vid osäker diagnos eller vid tumörmisstanke]

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Bakteriell_rinosinuit_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1540 SectionId: ChapterGroupId: 36896