Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Bakteriell rinosinuit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Nästäppa
  • Rinnande näsa
  • Ensidig gul-grön vargata
  • Nedsatt luktsinne (kakosmi)
  • Dubbelinsjuknande - Dvs föregås av en förkylning
  • Smärta i tänder eller lokaliserad värk över sinus (sphenoidale ovanlig men kan ge värk längre bak, parietalt)
  • Nasalt tal
Vanligen ensidiga symptom vid bakteriell rinosinuit ]

Alarmsymptom

  • [Ögonpåverkan
  • Neurologisk påverken eller tecken till meningit
  • Akut debut med hög feber, allmänpåverkan, svår värk, lokal svullnad - Talar för ethmoidit eller frontalsinuit]
Vid alarmsymptom skall patienten remitteras akut till ÖNH-specialist

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Bakteriell_rinosinuit_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1540 SectionId: ChapterGroupId: 36896