Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Näsfurunkel

Översikt

Definitioner

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Kläm inte! I sällsynta fall kan bakterier sprida sig via vena facialis till sinus cavernosus och orsaka en intrakraniell abscess. Akut tillstånd som kan vara livshotande.

  1. Tamponad med alsolsprit
  2. Antibiotika p.o.
  3. Inläggning vid svåra fall

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Nasfurunkel Filename: Behandling.html ChapterId: 1399 SectionId: ChapterGroupId: 36896