Rhinologi > Infektion (rhinologi)

Näsfurunkel

Översikt

Definitioner

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Kan bli abcess eller spridas och ge feber, huvudvärk och påverkat AT
  • Om man klämmer kan det pressas in infektiöst material i ögats vener och ta sig till sinus cavernosus → intrakraniell abscess m.m.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Infektion__rhinologi_/Nasfurunkel Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1399 SectionId: ChapterGroupId: 36896