Rhinologi > Inflammation (rhinologi)

Allergisk rinit

Översikt

Allergiska näsbesvär kan börja redan i tidig ålder, men debuterar vanligtvis i skolåldern för att sedan bli allt vanligare. Cirka 20 % av alla tonåringar har allergisk rinit. Ofta är de nasala symtomen kombinerade med klåda och rodnad i ögonen, konjunktivit, varav termen allergisk rinokonjunktivit. Anamnes är den viktigaste delen av utredningen, ofta helt tillräcklig för diagnos. Fråga om dygns- och säsongsvariation, bostadsförhållanden, husdjur och fritidssysselsättningar. Hudtest utförs i form av pricktest. Läkemedel som antihistamin kan påverka och sätts ut 1–2 dygn före test. Elimination gäller inte bara allergenet utan även ospecifika slemhinneirriterande faktorer i patientens miljö såsom starka dofter, tobaksrök, lösningsmedel med mera. Läkemedelsbehandling sker i första hand med antihistaminer som kan administreras både p.o och lokalt. Även natriumkromoglikat och steroider kan användas för lokalbehandling.

Bra film om allergisk rinit

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Inflammation__rhinologi_/Allergisk_rinit Filename: Oversikt.html ChapterId: 2007 SectionId: ChapterGroupId: 36897