Rhinologi > Inflammation (rhinologi)

Graviditetsnästäppa

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Snarkning som ökar risken för olika typer av graviditetskomplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Inflammation__rhinologi_/Graviditetsnastappa Filename: Komplikationer.html ChapterId: 7174 SectionId: ChapterGroupId: 36897