Rhinologi > Strukturellt (rhinologi)

Nasala polyper

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Anamnes - Penetrera grad av besvär, allergier, infektioner, astma eller andra besvär från nedre luftvägarna, luktsinne och eventuell ASA-intolerans
  • Inspektion med främre rinoskopi efter avsvällande - Polyper är gråbleka, släta och är oftast lokaliserade mellan nedersta och mellersta näsmusslan
  • Allergitest med RAST-analys eller pricktest bör också genomföras för att utesluta att besvären är allergiskt betingade

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Strukturellt__rhinologi_/Nasala_polyper Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1398 SectionId: ChapterGroupId: 36898