Rhinologi > Strukturellt (rhinologi)

Septumdeviation

Defintioner

Etiologi

Diagnostik

  • Inspektera och värdera förträngning
  • För nästippen uppåt för att identifiera luxerat septum
  • Värdera luftflöde - Känn med tumme under utandning (en näsborre i taget), eventuellt rinomanometri eller NPIF

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Rhinologi/Strukturellt__rhinologi_/Septumdeviation Filename: Diagnostik.html ChapterId: 7175 SectionId: ChapterGroupId: 36898