Spottkörtlar > Sialoadenit och Xerostomi

Sialoadenit

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • [I huvudsak av tre olika anledningar
    • Sialolithiasis (spottsten) - Vanligaste orsaken. 80% är lokaliserade till gl. submandibularis.
    • Virus - T.ex parotit (se → Parotit)
    • Bakteriell (varig) infektion - Oftast infektion med S. aureus. Predisponerande faktorer är obstruktion av gångsystemen (sten, striktur), muntorrhet, dålig munhygien och hög ålder]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Spottkortlar/Sialoadenit_och_Xerostomi/Sialoadenit Filename: Etiologi.html ChapterId: 1421 SectionId: ChapterGroupId: 37522