Status > ÖNH-status

Undersökning av näsan

Rinoskopi

Utförande: Kolla utanpå näsan efter snedheter m.m. Inspektera gärna näsan både utan och med avsvällning. För in spekulumet ganska rakt in, stöd med pek-
fingret på näsan och håll andra handen på patientens huvud. Öppna spekulumet ganska mycket
men se till att inte komma åt septum, det gör ont! Flytta runt på patientens huvud så du ser bra.
Indikationer: Alla problem med näsan
Komplikationer: Kan göra ont om du grejar för mycket med septum

Fiberskopi

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Status/ONH-status/Undersokning_av_nasan Filename: Rinoskopi.html ChapterId: 1435 SectionId: ChapterGroupId: 36065