Status > ÖNH-status

Undersökningar i mun-svalg-hals

Munhåla

Epifarynxspegling

Larynxspegling

Halspalpation

Sväljningsundersökning

Utförande

Finns olika metoder att utvärdera sväljningsfunktionen, t.ex.:

  • FUS = Fiberendoskopisk Undersökning av Sväljningen
  • Hypofarynx-esofagus-röntgen/sväljningsröntgen
  • Filmning av sväljsekvensen

Indikationer

  • Misstänkta sväljproblem

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Status/ONH-status/Undersokningar_i_mun-svalg-hals Filename: Svaljningsundersokning.html ChapterId: 1436 SectionId: ChapterGroupId: 36065