Status > Otoneurlogiskt status

Otoneurologiskt status

Översikt

Fysikaliskt status

Yrselrelaterade tester

Dix-Hallpikes test

 • Indikationer
 • Utförande ( film)
  • Sätt patienten på britsen
  • Från sittande, vrid huvudet på patienten ca 45 grader åt ena sidan
  • Med en snabb rörelse på max 2 sekunder, lägger du patienten ned på rygg samt extenderar nacken
  • Efter några sekunder upplever patienten yrsel och ofta ses rotatorisk eller vertikal nystagmus
   • Nystagmusen följer den överaktiva båggångens riktning - "slår mot den skadade sidan"
   • Använd gärna Frenzels glasögon för att identifiera nystagmus (testet kan vara positivt även i avsaknad av identifierbar nystagmus)
  • Yrseln och nystagmusen är uttröttbara och försvinner efter upprepade manövrar

Test of Skew (cover/unvocer test)

 • Indikationer
 • Utförande ( film)
  • Be patienten fixera en punkt (t.ex. näsa på undersökaren)
  • Täck skiftande ett öga i taget med din hand - Om ögat som ej är övertäckt gör små vertikala inställningsrörelser så är testet positivt → Trolig stroke i hjärnstammen (sk skevhetsdeviation)

Head impulse test (vestibulärt impulstest)

 • Indikationer
 • Utförande ( film)
  • Ha ditt eget huvud i samma höjd som patientens
  • Håll patientens huvud mellan dina händer
   • Patienten bör ha huvudet framåtlutat 30° mot läkaren som utför undersökningen. Båggångarna går inte helt horisontellt i ögonens riktning, utan är något lutande.
  • Be patienten att hela tiden fixera blicken på din näsa
  • Vrid patientens huvud 5-10 grader i en snabb rörelse åt t.ex. höger. Repetera tester flera gånger åt respektive sida. Vid vridning åt höger testas höger VOR och vice versa.
 • Tolkning

Grov motorik, sensorik

Lillhjärnan

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Status/Otoneurlogiskt_status/Otoneurologiskt_status Filename: Yrselrelaterade_tester.html ChapterId: 7164 SectionId: ChapterGroupId: 36642