Allmänkirurgi > Bukanatomi

Allmänkirurgisk anatomi

Definitioner

  • [Fistel - Onormal gång mellan två hålformiga organ eller hud (t.ex. mellan kolon och hud, mellan tunntarmsslyngor, mellan vagina och kolon)]
  • [Sinus - Hålighet (blint slutande gång)]
  • Dysuri - Smärta vid miktion
  • Tyflit - Inflammation i caecum.
  • Ventrikelretention - Förlångsammad tömning av maginnehåll till duodenum. Kan ibland behöva aspireras ut.

Bukorganens anatomi

Bukorganens kärlförsörjning

Peristaltik

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Bukanatomi/Allmankirurgisk_anatomi Filename: Definitioner.html ChapterId: 1148 SectionId: ChapterGroupId: 105