Allmänkirurgi > Bukanatomi

Allmänkirurgisk anatomi

Definitioner

Bukorganens anatomi

Bukorganens kärlförsörjning

Peristaltik

  • Magen töms på ca 4 timmar, räkna med 6 timmar innan operation
  • Städfas = fas 3, under natt och fasta, var 60-90 minut, genom hela mag-tarmkanalen. Ger kurr i magen
  • I högerkolon förs fekalierna fram och tillbaka medan vätska sugs ut. [Kolon tar totalt upp ca 1liter vatten/d.]
  • Avföringen formas i sigmoideum, högt tryck särskilt vid hård mage, vilket kan ge upphov till divertiklar

Bra film om gastrointestinalkanalen (11:59 min)

GI-kanalenTarmens lagerPeritoneumdigestionEsofagusmuskulaturVentrikelanatomiMagsäckshistologi

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Bukanatomi/Allmankirurgisk_anatomi Filename: Peristaltik.html ChapterId: 1148 SectionId: ChapterGroupId: 105