Allmänkirurgi > Dysfagi, akalasi och esofagusvaricer

Esofagusvaricer

Översikt

Normalt sett är trycket i vena porta runt 5 mmHg. Vid förhöjt portatryck kan patienten utveckla esofagusvaricer. För att drabbas krävs ett portatryck på över 10 mmHg. Tillståndet förekommer hos hälften av alla patienter med levercirros och korrelerar med cirrosens svårighetsgrad. Varicer ger ofta inga symptom förrän de börjar blöda. Av alla patienter med varicer drabbas 5-15%/år av blödningar från varicerna. Blödande varicer är ett akuttillstånd eftersom det ger upphov till kraftig övre GI-blödning. Vid varixblödning hanteras patienten enligt ABCDE för att sedan behandlas akut med glypressin och gummibandsligering av de blödande varicerna. Hos ca 40 % avstannar blödningen spontant men tillståndet har hög mortalitet och risken för nya blödningar är stor. Över hälften blöder på nytt inom något år om inte varicerna behandlas.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Dysfagi__akalasi_och_esofagusvaricer/Esofagusvaricer Filename: Oversikt.html ChapterId: 1137 SectionId: ChapterGroupId: 106