Allmänkirurgi > Dysfagi, akalasi och esofagusvaricer

Esofagusvaricer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Blödande varicer är ett akuttillstånd eftersom det ger upphov till kraftig övre GI-blödning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Dysfagi__akalasi_och_esofagusvaricer/Esofagusvaricer Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1137 SectionId: ChapterGroupId: 106