Allmänkirurgi > Kirurgiska undersökningar

Endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi (ERCP)

Generellt

Metod för att visualisera gallvägarna. ERCP ger möjlighet till både diagnostik och terapi. Med hjälp av ett gastroskop går man ned till duodenom och identifierar papilla vateri, genom vilken gallan passerar ut från gallträdet till tarmen. Med hjälp av Zeldingerteknik för man sedan in en kateter genom papillen och upp i gemensamma gallgången, ductus choledochus. Genom katetern sprutar man kontrastvätska och med hjälp av samtidig röntgengenomlysning kan på så vis gallträdet visualiseras. Eventuella hinder, såsom gallstenar eller tumörer, avslöjar sig som kontrastursparningar. Genom katetern kan även andra instrument föras upp i gallvägarna för exempelvis extraktion av gallstenar, stentning eller borstcytologi av misstänkt tumör. Vid undersökningen görs ofta en s.k. papillotomi, som innebär att man med diatermi klyver papilla vateri så att ev. framtida gallstenar lättare kan passera och inte fastnar i nivå med denna. Det finns en beaktansvärd risk för pankreatit efter en ERCP.

Video - Stenextraktion med ERCP

Indikationer

Kontraindikationer

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Kirurgiska_undersokningar/Endoskopisk_retrograd_cholangiopancreaticografi__ERCP_ Filename: Generellt.html ChapterId: 1155 SectionId: ChapterGroupId: 92