Allmänkirurgi > Kirurgiska undersökningar

Gastroskopi

Översikt

Indikationer

Används vid diagnostik, utredning och behandling av många tillstånd i övre mag-tarmkanalen. T.ex:

Kontraindikationer

Utförande

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Kirurgiska_undersokningar/Gastroskopi Filename: Indikationer.html ChapterId: 1152 SectionId: ChapterGroupId: 92