Allmänkirurgi > Kirurgiska undersökningar

Koloskopi

Översikt

Indikationer

  • Nedre GI-blödning - Diagnostik och behandling
  • Förändrade avföringsvanor
  • Malignitetsutredning
  • Kolorektala polyper - Diagnostik och behandling
  • IBD - För diagnostik och för att följa förlopp och sjukdomsaktivitet

Kontraindikationer

Utförande

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Kirurgiska_undersokningar/Koloskopi Filename: Indikationer.html ChapterId: 1153 SectionId: ChapterGroupId: 92