Allmänkirurgi > Kirurgiska undersökningar

Koloskopi

Översikt

Indikationer

Kontraindikationer

Utförande

Kräver en absolut tom tarm för god sikt och adekvat bedömning. Patienten skall undvika bland annat järntabletter, svårsmält mat (t.ex. paprika, nötter, grovt bröd mm), samt bulkmedel en vecka innan planerad undersökning. Mellan 48 och 12 timmar före undersökningen får patienten endast äta passerad och/eller flytande föda varefter pat självbehandlar med laxeringsmedel, t.ex. Laxabon 4L. Patienten får vid undersökningen en bedövande salva i ändtarmsöppningen innan koloskopet förs in. Vid undersökningen kan undersökaren även biopsera förändringar och sätta eventuell stent vid strikturer eller obstruerande tumörer. Polyper kan avlägsnas med slyngdiatermi.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Kirurgiska_undersokningar/Koloskopi Filename: Utforande.html ChapterId: 1153 SectionId: ChapterGroupId: 92