Allmänkirurgi > Kirurgiska undersökningar

Magnetresonans cholangiopancreaticografi (MRCP)

Översikt

  • MR, oftast utan kontrast, med speciell mjukvara för att visa gallvägar.
  • MRCP är en icke-invasiv metod att visualisera hela gallträdet. MRCP har vissa diagnostiska fördelar jämfört med den alternativa metoden ERCP, eftersom även mjukdelar och omgivande parenkym kan visualiseras. Detta kan vara av värde exempelvis vid utredning av gallvägsobstruktion där malign genes övervägs. En nackdel jämfört med ERCP är dock att undersökningen inte medger några terapeutiska möjligheter i form av stenexktraktion, stentning eller cytologi vilket ERCP gör. Undersökningarna kompletterar i viss mån varandra.

MRCP

Indikationer

Kontraindikationer

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Kirurgiska_undersokningar/Magnetresonans_cholangiopancreaticografi__MRCP_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1156 SectionId: ChapterGroupId: 92