Allmänkirurgi > Kirurgiska undersökningar

Prokto- och rektoskopi

Översikt

Rektoskopi är en relativt enkel förstahandsmetod för att undersöka patienter med rektala åkommor såsom nytillkomen rektal blödning och defekations-obehag. Metoden är ett effektivt sätt att göra en första bedömning av ändtarmen.

Instruktionsfilm

Indikationer

Utförande

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Kirurgiska_undersokningar/Prokto-_och_rektoskopi Filename: Oversikt.html ChapterId: 1154 SectionId: ChapterGroupId: 92