Allmänkirurgi > Obesitas

Fetma och gastric bypass

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Energibalans

Energiintag i form av födointag jämfört med energiförbrukning. Energiförbrukningen sker huvudsakligen i form av:

  • Basalmetabolism - Kroppens energiförbrukning vid vila
  • Fysisk aktivitet
  • Adaptiv termogenes – Energi som försvinner i form av värme som ett resultat av förändringar i miljön, framförallt vid exponering för kyla samt vid födointag. Detta kontrolleras framförallt av brun fettväv

Även involuntära rörelser, t ex att pilla i håret eller skruva på sig, misstänks ha en betydelse för den totala energiförbrukningen.

Set point-hypotesen

Matintag och energiåtgång balanseras hos varje individ för att behålla kroppsvikten vid ett visst set point. Set point-nivån bestäms av olika faktorer:

  • Genetik
  • Långsiktiga förändringar i kroppsvikt
  • Obesogenic miljö

Set point-nivån har lätt för att skifta uppåt, men svårt för att skifta ned. Anledningen är att hjärnan reglerar metabolismen för att behålla en viss målvikt. Oavsett vikt kommer det att finnas en mycket kraftfull fysiologisk kraft som försvarar den. Vid viktuppgång kommer dessa krafter att försöka hålla den nya vikten uppe. Tecken på att det finns ett set point:

  • Vi kan behålla vår kroppsvikt trots stort intag av kalorier
  • Förändringar i diet och livsstil är för det mesta relativt ineffektiva
  • Vi återvänder till set point (vår ”normala vikt”) efter både bantning och voluntär överintag av mat. Detta gäller endast på kort sikt

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Obesitas/Fetma_och_gastric_bypass Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 900 SectionId: ChapterGroupId: 103