Allmänkirurgi > Praktiska färdigheter på kirurgen

Gastric cocktail

Indikationer

  • Kan användas för symtomlindring och som diagnostiskt hjälpmedel vid magsyrerelaterade besvär såsom dyspepsi eller GERD

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Praktiska_fardigheter_pa_kirurgen/Gastric_cocktail Filename: Indikationer.html ChapterId: 1164 SectionId: ChapterGroupId: 93