Allmänkirurgi > Praktiska färdigheter på kirurgen

Katetersättning

Indikationer

Förberedelse

Utförande

Katetersättning

  • [Ta på handskar
  • Sätt på påse på katetern
  • Tvätta underlivet
  • Spruta in Lidokain-gel i penis/urethra (förfylldspruta, använd minst två sprutor), vänta ett par minuter
  • För in katetern tills det kommer ut urin
  • Kuffa katetern med sterilt vatten, lämplig mängd står på katetern
  • Dra försiktigt i katetern tills det tar emot, dvs kuffen får kontakt med blåsväggen och läget bekräftas]

Borttagande av kateter

  • Sug ut det kuffade vattnet
  • Dra ut katetern

Komplikationer

Kontraindikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Praktiska_fardigheter_pa_kirurgen/Katetersattning Filename: Utforande.html ChapterId: 1163 SectionId: ChapterGroupId: 93