Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Akut kolecystit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

[Generellt

Antibiotika ska inte administreras som rutin vid lindrig kolecystit.

Kirurgi

  • [Laparoskopisk kolecystektomi inom 1 dygn (kan även göras med öppen kirurgi) eller elektiv kolecystektomi i lugnare läge]
  • [En så tidig operation som möjligt är fördelaktigt för att minska risken för komplikationer]
  • Kolecystostomi - Utförs på svårt sjuka patienter (t.ex. sepsis) som inte bedöms klara operation
Operationskrävande kolecystit behandlas alltid med profylaktisk antibiotika 30 min innan operation

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Akut_kolecystit Filename: Behandling.html ChapterId: 1115 SectionId: ChapterGroupId: 85