Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Gallsten

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Akut Gallstensanfall

 • [Diklofenak 75 mg i.m., alternativt Spasmofen® 1-2 ml s.c. Kan upprepas 1 gång.]
 • [Om smärtfri så kan patienten gå hem med recept på supp Diklofenak alt. Spasmofen. Vid hemgång är det viktigt att informera patienten om att söka akut vid förvärrade/förändrad symptombild eller feber.]
 • [Remiss till polikliniskt ultraljud inom 4 veckor och återbesök med nytt leverstatus]

Kolecystektomi (öppen eller laparoskopisk)

 • Indikationer:
  • Recidiverande besvär
  • Gallblåsepolyper
  • Porslinsgallblåsa - Förkalkning av gallblåseväggen (riskökning för cancer)

Koledochussten

 • Kolecystektomi + ERCP, choledochusexploration eller transcystisk stenextraktion
[Enstaka akuta gallstensanfall är ingen indikation för kolecystektomi och föranleder inte vidare utredning utöver polikliniskt ultraljud! ]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Gallsten Filename: Behandling.html ChapterId: 1114 SectionId: ChapterGroupId: 85