Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Gallsten

Översikt

Definitioner

  • Sten utvecklas och förekommer oftast i gallblåsan, men kan även förekomma och utvecklas i gallgångarna
  • Stenarna har en kärna av bilirubin och består vanligtvis av flera andra komponenter i gallan, t.ex kolesterol och kalcium

Gallblåsa

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Gallsten Filename: Definitioner.html ChapterId: 1114 SectionId: ChapterGroupId: 85