Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Gallsten

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

[Gallan utsöndras av hepatocyter och innehåller gallsalt, bilirubin, kolesterol och fettsyror. ][Gallan samlas i gallblåsan där den koncentreras och lagras för att sedan tömmas när föda når magsäcken (gallblåsan är inte nödvändig för kroppens funktion och kan därför opereras bort vid behov). Gallan är viktig för att kroppen ska kunna utsöndra bilirubin samt för att tunntarmen ska kunna ta upp fettsyror (fettsyrorna emulgeras av gallsyran vilket möjliggör för lipaser att bryta ned fettsyror till mindre delar som kan tas upp i tunntarmen).] Personer som drabbas av gallsten har i de flesta fallen lägre löslighet av kolesterol i sin galla än resten av populationen. Mängden kolesterol är för hög i jämförelse med andra komponenter. När gallan lagras i gallblåsan kan det bildas konkrement (stenar).

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Gallsten Filename: Etiologi.html ChapterId: 1114 SectionId: ChapterGroupId: 85