Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Gallsten

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

 • [Kvinnligt kön
 • Övervikt eller snabb viktnedgång
 • Graviditet
 • Familiär och genetisk predisposition
 • Ålder (>40 år), dock svagt samband.
 • Läkemedel - Estrogen, octreotid, clofibrate, ceftriaxone
 • Diabetes
 • Höga lipider
 • Hyperbilirubinemi
 • Levercirrhos
 • Gallstas
 • Minskad fysisk aktivitet
 • IBD - Crohns sjukdom
 • Hemolys]
Klassisk minnesregel 5F. Fair, Fat, Female, Fertile, Forty. [1]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Gallsten Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1114 SectionId: ChapterGroupId: 85