Allmänkirurgi > Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar

Kolangit

Översikt

Kolangit orsakas av att galla, som koloniserats av bakterier, hindras i sitt flöde ut i tarmen. Den vanligaste orsaken är en gallsten som fastnat. Även tumörer eller strikturer som uppkommit till följd av ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangiopankreatografi) eller PTC (Perkutan Transhepatisk Cholangiografi) kan orsaka kolangit. Flera olika bakterier kan kolonisera gallvägarna det är dock vanligast med E coli. Den klassiska kliniska bilden är vad som kallas Charcot´s triad med buksmärta, ikterus och feber. Tillståndet behandlas med antibiotika och avlastning av gallvägarna, ofta med hjälp av ERCP.

Bra film som förklarar akut kolangit (4:56 min)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Sjukdomstillstand_i_gallblasa_och_gallgangar/Kolangit Filename: Oversikt.html ChapterId: 1116 SectionId: ChapterGroupId: 85