Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Dyspepsi (magkatarr)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • Viktigt att utesluta eventuella alarmsymptom
  • [Viktnedgång
  • Anemi
  • Dysfagi
  • Blod i avföring
  • Debut efter 45 års ålder
  • Kräkningar
  • Resistens i buken]
 • Läkemedelsanamnes - Vid bruk av NSAID/ASA så sätt ut läkemedel om möjligt

Vidare utredning vid outredd dyspepsi

 • Test and treat om patienten är < 50 år och inga alarmsymptom. Test and treat innebär icke invasiv HP-test (serologi eller utandingstest/UBT) och behandla eventuell infektion
 • Gastroskopi - Patienter ≥ 50 år och patienter < 50 år med alarmsymptom ska alltid gastroskoperas med samtidig test för H pyloriinfektion med biopsi (kan identifiera H pylori med snabb-ureastest, histologi eller odling)
 • Hb - Tas på alla
 • Vid behov tas leverstatus, CRP/SR, F-Hb och/eller transglutaminasantikroppar
Malignitet bör misstänkas om symptom uppkommer efter 50 års ålder eller om tidigare symptom ändras i karaktär!

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Dyspepsi__magkatarr_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 961 SectionId: ChapterGroupId: 2519