Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Dyspepsi (magkatarr)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

[Dyspepsi beskriver en symptombild med långvarig smärta eller obehag i övre delen av buken. För att det skall räknas som dyspepsi krävs att patienten ska ha ett eller flera av följande symptom:

  • Besvärande ”uppkördhet” efter måltid
  • Tidig mättnadskänsla
  • Smärta/ont i övre maggropen
  • Brännande känsla/smärta i övre maggropen

Symptomen ska ha varat i minst 3 månader och debuterat för > 6 månader sedan.]

Dyspepsi beskriver en symptombild

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Dyspepsi__magkatarr_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 961 SectionId: ChapterGroupId: 2519