Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikelcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

[Kirurgi (kurativt syftande behandling)

  • Neoadjuvant cytostatika
  • Resektion med > 5 cm marginal
    • Ventrikelresektion enligt Billroth II eller Roux-en-Y
    • Total gastrektomi + ev. splenektomi - Dessa patienter ska erbjudas pneumokockvaccin.
Glöm ej substitution med järn och B12 efter resektion

Palliativ behandling (exempel)

  • Gastroenteroanastomos eller gastroduodenal stent
  • Palliativ tumörresektion
  • Palliativ cytostatika- eller strålbehandling - Kan i selekterade fall förlänga överlevnad och minska symptom]

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikelcancer Filename: Behandling.html ChapterId: 1142 SectionId: ChapterGroupId: 2519