Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikelcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

  • Tidigare sjukdomar (t.ex. ulcus)
  • Hereditet, rökning
  • Viktnedgång eller andra cancersymptom

Klinisk kemi

  • Hb
  • F-hb
  • Eventuellt tumörmarkörer som en del i metastasutredning (CEA och CA)

Bilddiagnostik

  • Gastroskopi med px - Ulcus med vallartade kanter inger misstanke om cancer
  • Metastasutredning: DT-thorax, DT-buk, ultraljud buk, MR, laparoskopi - Ventrikelcancer kan tidigt metastasera till peritoneum eller fossa douglasi. Ca 50% av patienterna har metastaserad cancer vid diagnos.

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikelcancer Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1142 SectionId: ChapterGroupId: 2519