Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikelcancer

Översikt

Epidemiologi

  • Incidens: 10-15/100 000/år. Incidensen minskar pga hp-eradikering. Det finns stora geografiska och socioekoniomiska skillnader i incidens (ovanligt i västvärlden, vanligare i Asien)
  • Ovanligt hos yngre individer
  • Fjärde vanligaste cancertypen i världen

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikelcancer Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1142 SectionId: ChapterGroupId: 2519