Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikelcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

  • I 95% av fallen adenocarcinom. Finns olika typer:
    • Polypös - Risken för malignitet ökar med polypens storlek
    • Ulcererande - Vanligast. Kan orsaka övre GI-blödning. Ventrikelcancer skall alltid misstänkas vid ventrikulärt ulcus och efter behandling kontrollgastroskoperas ulcuspatienter för att utesluta bakomliggande malignitet.
    • Infiltrerande - Kan vara svår att identifiera endoskopiskt. Dålig prognos.
  • Stadieindelning enligt TNM - TNM-stadiet är den viktigaste prediktorn för långtidsöverlevnaden.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikelcancer Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1142 SectionId: ChapterGroupId: 2519