Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikulärt och duodenalt ulcus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Ventrikulära sår

 • [Selektiv protonpumpshämmare - Pantoloc® 40 mg*1 i 4-8 veckor, därefter gastroskopi med biopsi för att utesluta malignitet. Den förlängda behandlingstiden med PPI beror på att det höjer pH-värdet vilket minskar blödningsrisken.]
 • HP-eradikering om HP påvisats

Duodenala sår

 • [HP-positiva sår behandlas farmakologiskt med ca 1v HP-eradikering (trippelbehandling) - Består av protonpumpshämmare + klaritromycin + metronidazol/tinidazol (alternativt amoxicillin istället för metronidazol). Finns som kombinationstablett (Nexium HP).
  • Protonpumpshämmare (PPI) - Minskar syrasekretionen i ventrikeln genom en målstyrd verkningsmekanism och hämmar specifikt syrapumpen i parietalcellen.
  • Amoxicillin har antibakteriell effekt mot helicobakter pylori via hämning av peptidoglykansyntesen som leder till försvagade cellväggar, vilket leder till att cellen bryts ned och dör.
  • Metronidazol har också antibakteriell effekt mot helicobakter pylori som medieras genom att medlet efter anaerob reduktion interagerar med DNA och olika metaboliska processer.
 • HP-negativa sår behandlas med endast PPI i 4-6 veckor]
 • [Okomplicerade duodenala sår behöver inte följas. Vid tveksamhet återkalla för klinisk kontroll med UBT-andningstest (tidigast 4 veckor efter avslutad behandling)]
Duodenala sår kräver ingen uppföljande gastroskopi

Blödning från verifierat ulcus

 • ABCDE (se → övre GI-blödning)
 • Endoskopisk hemostas:
  • Adrenalininjektion, Heat probe och/eller Clips
  • Angiografi med embolisering (vid blödning > 500 ml/8 timmar)
 • Öppen kirurgi - Vid t.ex. perforation eller allvarlig blödning
  • Öppning och excision eller omstickning
  • Resektion enligt Billroth I eller II
 • PPI - Initialt ges PPI oftast intravenöst

Behandlingen följs vid ventikelulcus upp med förnyad gastroskopi för att kontrollera läkning och utesluta malignitet.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikulart_och_duodenalt_ulcus Filename: Behandling.html ChapterId: 1138 SectionId: ChapterGroupId: 2519