Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikulärt och duodenalt ulcus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Lokalisation

  • [Ulcus duodeni - Vanligast (80%), orsakas nästan alltid av H. pylori]
  • Ulcus ventriculi (20%)
    • [2/3 orsakas av H. Pylori
    • 1/3 orsakas av NSAID
    • Tumörer orsakar framförallt sår i curvatura major]
Ulcus utgör den bakomliggande orsaken till 50% av alla övre GI-blödningar!

[Helicobacter pylori

H. pylori penetrerar mukuslagret och fäster till ventrikelns epitelceller. Bakterien producerar där ureas, ett enzym som bryter ner urea till ammoniak + koldioxid vilket neutraliserar magsyran (pH höjs). Ett högre pH är gynnsamt för H. Pyloris och ökar bakteriens överlevnadsmöjlighet. Ulcerationen bildas genom destruktion av mukosan, inflammation och celldöd. 95% av duodenalsåren och 70% av ventrikelsåren är Helicobacter Pylori-associerade. Alla patienter med förekomst av helicobacter pylori har dock inte ventrikel- eller duodenalsår vilket innebär att fler faktorer spelar in.]

H.pylori

[NSAID

NSAID har dels en direkt skadande effekt på magslemhinnan och dels en indirekt påverkan genom att hämma enzymet COX-1 (cyklooxygenas). COX-1 är viktigt för syntes av prostaglandiner från bl.a. arakidonsyra, varför NSAID-behandling utsökt leder till en hämmad prostaglandinsyntes. Prostaglandinerna har en naturligt viktig skyddande funktion då de både stimulerar till produktion av mucin- och HCO3, samt ger ökad genomblödning. Ca 1/3 av patienter med långvarig NSAID-behandling utvecklar ulcus. Ulcus orsakade av NSAID löper högre risk att utveckla allvarliga komplikationer så som övre GI-blödning och perforation.]

NSAID är kontrainducerat vid aktivt ulcus eller anamnes på gastrointestinalt sår/ blödning. Vid behov av smärtlindring kan iställer t.ex. paracetamol och/eller morfin ges

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikulart_och_duodenalt_ulcus Filename: Etiologi.html ChapterId: 1138 SectionId: ChapterGroupId: 2519