Allmänkirurgi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikulärt och duodenalt ulcus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Generella symptom

  • Kan vara helt asymptomatiskt
  • Ömhet och molvärk i epigastriet som vanligen lindras vid matintag och av PPI-behandling
  • Besvären kommer och går

Alarmsymptom

Kräkning, viktnedgång, sväljningssvårigheter, anemi och/eller blödning skall malignitetsutredas med gastroskopi!

Perforerat ulcus och/eller övre GI-blödning

  • Chock och/eller peritonit - Hög mortalitet och kräver akut handläggning

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Kirurgi/Allmankirurgi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikulart_och_duodenalt_ulcus Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1138 SectionId: ChapterGroupId: 2519